Atık Su Arıtma

ATIK SU ARITMA TESİSİ DANIŞMANLIĞI


         Hızlı nüfus artışı ve endüstrileşme sonucunda oluşan atık sular doğanın özümleyebileceği miktarı aşmış ve alıcı ortamları kirlenme tehlikesi ile karşı karşıya bırakmıştır. Doğadaki ekolojik dengeyi olumsuz yönde etkileyebilecek ve diğer faydalı kullanımlarını engelleyecek bu durumun önüne geçebilmek için atık suları uzaklaştırmadan önce arıtma zorunluluğu doğmuştur. Atık suların özellikleri kaynaklarına bağlı olarak önemli farklılıklar gösterir ve bu farklılıklara göre arıtma yöntemleri de değişir. Atık suların genellikle %99’undan daha yüksek bir kısmı su ve yalnız geri kalan kısmı kirletici maddelerden oluşmaktadır. Kirleticiler suyun içinde çözünmüş halde bulunabilecekleri gibi, katı madde olarak askıda da bulunabilirler. Bu maddelerin özelliklerine göre uzaklaştırılmaları için kullanılabilecek arıtma yöntemi de değişir.


        Arıtma işlemi, atık suyun arıtılmasında kullanılan proses esaslarına göre fiziksel, kimyasal ve biyolojik olmak üzere üç ana başlıkta incelenmektedir.
Aydın  Çevre Danışmanlık ve Mühendislik Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak  firmalarımıza hizmetlerimiz;

 - Atıksu Arıtma tesislerinin işletilmesi,

 - Firmalar adına mevzuat takibinin yapılması ve firmaların bilgilendirilmesi,

 - Aylık olarak arıtma tesislerinin mekanik ve işleyiş açısından yerinde kontrolü,

 - Aylık olarak arıtma tesisinden gerekli numunelerin alınması,

 - Aylık olarak laboratuvar analizlerinin yapılması,

 - Analiz sonuçlarının ve kontrollerin firmaya aylık raporlanması,

 - Atıksu Arıtma tesisi sonuçlarının İSKİ Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği ve Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’ne bağlı olarak sınır değerler ile kıyaslayarak firmaya bilgi verilmesi

hizmetlerini kapsamaktadır.