Tehlikesiz Atık Toplama-Ayırma Belgesi

Tehlikesiz Atık Toplama Ayırma Faaliyetleri Yapmak için Şartlar

           17.06.2011 Tarih ve 27967 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanım Tebliği’nin Tehlikesiz Atık Toplama-Ayırma Tesislerinde Aranan Şartlar başlığı altında Madde-12’de Tehlikesiz Atık Toplama Ayırma  Faaliyeti yapan tesislerin, uyması gereken şartlar belirtilmiştir. Bu şartlara göre Tehlikesiz Atık Toplama Ayırma Faaliyet yapan tesisler;

- Stok sahasının zemin geçirimsizliği beton veya benzeri malzeme ile sağlanır, yağmur ve yüzey sularının drenajı için tedbirler alınır.

- Tesis genelinde oluşacak yağmur suları, yıkama ve benzeri atık sulardan ayrı toplanır.

- Gürültü, toz gibi kirleticilere karşı ilgili yönetmeliklerde tanımlanan sınır değerlere uyulur.

- Tesis çevresi dışarıdan görülmeyecek şekilde çevrilir ve bu alana personel harici kişilerin izinsiz girmesi önlenir.

- Metal hurda toplama-ayırma faaliyeti yapan tesislerde taşınabilir radyasyon ölçüm cihazı ve yeterlilik sahibi personel bulundurulur. OSB, küçük sanayi siteleri vb. şekilde toplu halde bulunan ve giriş çıkışları kontrol altına alınmış sanayi sitelerinin girişlerinde radyasyon kontrol sistemi ve yeterlilik sahibi personel varsa bu şart aranmaz.

- Yağ ile veya başka malzemelerle kirlenmiş parçalar, akü, pil, metal dışı yabancı malzemeler için ayrı ayrı konteynır kullanılır.

- Yağ ile kontamine olmuş yüzeyi temizlemek amacıyla absorban malzemeler ile yağ çözücüler bulundurulur.