Çevre Danışmanlığı

ÇEVRE DANIŞMANLIĞINI YAPTIĞIMIZ FİRMALARIN;

 • Genel çevre danışmanlığı,
 • Geçici faaliyet belgesinin temin edilmesi,
 • Çevre izninin temin edilmesi,
 • Genel atık yönetimi,
 • Çevre fizibilite raporları,
 • Kapsam dışı görüş yazılarının alınması,
 • Çevre mevzuatları kapsamında uygunsuzlukların tespiti ve raporlanması,
 • İl Müdürlüğü uygunluk yazılarının alınması,
 • Çevre lisanslarının alınması,
 • Yıllık iç tetkiklerin yapılması ve raporlanması,
 • Tesislerin çalışmasının Çevre Kanunu ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe giren yönetmeliklere uygunluğunun kontrolü,
 • Çevre mevzuatları kapsamında tesis çalışanlarına bilgilendirici eğitim verilmesi,
 • Teknik uygunluk raporu hazırlanması; Atık yağ, bitkisel yağ, ömrünü tamamlamış lastik (ÖTL), ömrünü tamamlamış araç (ÖTA), geçici depolama, ÖTA işleme, poliklorlu bifenil (PCB) arındırma, firmanın yıllık iç tetkiklerinin yapılması ve raporlanması AYDIN ÇEVRE ve Mühendislik tarafından yapılacaktır.